WELKOM     
 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004
All Rights Reserved
view at 1024x768
Webdesign by HDB

 

Disclaimer...

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing welke wij u op verzoek doen toekomen.

Beperking van aansprakelijkheid


VAN MALSEN HEKWERKEN, DE LEVERANCIERS VAN VAN MALSEN HEKWERKEN OF ANDERE DERDE PARTIJEN DIE OP DEZE SITE WORDEN GENOEMD, ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES OF ONDERBREKING VAN WERKZAAMHEDEN) DIE VOORKOMT UIT HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP EEN OF ALLE SITES, ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE GROND EN ONAFHANKELIJK VAN HET OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEDEN VAN ZULKE SCHADE. ALS HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN VAN DEZE SITE RESULTEERT IN DE BEHOEFTE AAN DIENSTVERLENING, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, NEEMT U ALLE KOSTEN HIERVOOR VOOR UW REKENING. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE MOGELIJK NIET TOE STAAT, BENT U DESONDANKS GEHOUDEN TOT HET VERGOEDEN VAN GELEDEN SCHADE.

NIETS VAN DEZE WEBSITE, NOCH GEGEVENS NOCH FOTO'S, MOGEN ZONDER TOESTEMMING VAN DE RECHTHEBBENDE EIGENAAR WORDEN GEBRUIKT. EVENMIN MAG ER INFORMATIE, FOTOMATERIAAL OF ANDERSZINS WORDEN GEBRUIKT VAN WERKEN VAN DE EIGENAAR - ALLES IN DE RUIMSTE ZIN DES WOORDS - ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR VOOR EIGEN GEBRUIK, PUBLICATIE - OOK IN DIGITALE VORM ALS WEBSITE'S E.D. - DANWEL PROMOTIEMATERIAAL. INDIEN EIGENAAR REEDS TOESTEMMING HEEFT GEGEVEN ZAL ALTIJD EEN BRON-VERMELDING  NOODZAKELIJK BLIJVEN. BIJ OVERTREDING VAN VOORNOEMDE FEITEN IS DE WEDERPARTIJ OP VOORHAND IN GEBREKE EN GEHOUDEN TOT HET VERGOEDEN VAN GELEDEN SCHADE.
 


 

Markten & Beurzen!
Wij zijn regelmatig te vinden op allerlei Markten & Beurzen. Zie onze agenda hiernaast.Het spijlenhekwerk is zeer geliefd voor afrastering van privé- en/of bedrijfsterrein..


Hondstraat 25
5334 JL Velddriel
T. van Malsen
GSM (06) 104 197 02